Om oss

El-Björn AB är ett företag i Bygg- och Elbranschen. Under namnet "El-Björn" utvecklar, tillverkar och marknadsför vi helhetslösningar för kraftdistribution, belysning och klimatkontroll i tillfälliga installationer.

Våra kunder finns främst inom byggindustrin, uthyrningsföretag och industri, dessa når vi till stor del genom grossist. Kunderna är professionella användare och den primära marknaden Norden och England.

Av El-Björns omsättning går en betydande andel på export, fördelat på olika marknader. Tillsammans med internationella samarbetspartners har vi även erfarenhet av marknadsanpassningar och försäljning till övriga länder i Europa och på andra kontinenter.

Moderbolag i koncernen är El-Björn International AB, i koncernen ingår dotterbolagen El-Björn AB, El-Björn AS, El-Björn Oy och EL-Björn Ltd.

Huvudkontor, tillverkning och lager finns i Anderstorp, mitt i Småland, ett utmärkt läge inte minst ur logistik- synpunkt med största delen av den Nordiska marknaden nåbar inom 1-2 dygn. Den Europeiska marknaden nås inom 2-3 dygn.