ContactLuftrenare

  • Luftrenare

    Luftrenare

    Renar luft från dammpartiklar, fint byggdamm, asbest, löd och svetsrök, odörer och ångor från målning och limning, sporer, pollen, tobaksrök, virus och allt annat som yr i luften. Renar och evakuerar luften, beroende på situation. Detta är luftrenare som är konstruerade för tuff användning i kärva miljöer och renar luft innehållande partikelstorlekar ner till 0,01µm. Våra luftrenare är baserade på en patenterad teknologi från Clair International AB

    Läs mer om Luftrenare...

  •  
  •