ContactTork- och Värme System

TVS-produkterna kompletterar befintliga värme- och avfuktningsprodukter till ett mycket brett produktprogram. Produkterna är framtagna i ett systemtänkande där värme- och torkprocessen skall kunna utföras både inom byggprocessen och i fuktskadade befintliga miljöer. TVS-programmet omfattas av hetvattenfläktar, elvärmefläktar och mobila undercentraler. Våra patenterade luftfördelare i textil fördelar luften effektivt. Eftersom konstruktionen är ihopfällbar minskar också hanterings- och transportkostnader radikalt.