ContactElstolpar för marin/camping

Den nya serien elstolpar täcker alla typer av elbehov inom områden som marinor, campingplatser, laddstationer för elfordon och strömförsörjning till fartyg i större hamnar. Elstolpen ALFA täcker de flesta behov inom marinor, men passar också utmärkt på campingplatser. Elstolpen BETA har en kapacitet på mellan 16 och 125 A, och är avsedd för större fritidsbåtar och bruksbåtar. Laddstationen ALFA är en flexibel laddstation för elfordon. Kaj-centralen är konstruerad för hamnar med fartyg som kräver flexibel strömförsörjning. Dessa elcentraler skräddarsys efter kundens behov.