Garanti

5-År-Liten.png

För att erhålla El-Björns 3-åriga eller 5-åriga garanti så skall nedanstående fält fyllas i.
När det är gjort så klicka på knappen skicka, då får ni en kvittens på nedan införda uppgifter
på den mailadress ni registrerat.
Vid eventuella reklamationer behöver ni bifoga kopior på inköpskvittot avseende produkten
och kvittensen avseende den här registreringen till El-Björn.
Klicka här för att läsa våra garantivillkor.

Garantiregistrering

Kundinformation

Produktinformation